Usluge koje pružamo

– KNJIGOVODSTVO I RAČUNOVODSTVO
– FINANCIJSKO SAVJETOVANJE
– POREZNO SAVJETOVANJE
– DUE DILIGENCE
– FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO
– PROCJENJIVANJE VRIJEDNOSTI

KONTAKTIRAJTE NAS

Knjigovodstvo i računovodstvo

Knjigovodstvo i računovodstvo trgovačkih društava

– financijsko i materijalno knjigovodstvo-računovodstvo
– izrada temeljnih financijskih izvještaja te godišnjih izvještaja
– ostale knjigovodstvene i računovodstvene usluge prema zahtjevima klijenata

Knjigovodstvo i računovodstvo za strana predstavništva

– obračun plaća
– nalozi za plaćanje
– izvještaji porezne uprave
– ostale potrebne evidencije na zahtjev klijenata
– izrada prilagođenih izvještaja prema zahtjevima klijenata

Računovodstvo obrtnika i slobodnih zanimanja


Financijsko savjetovanje

prosperitus savjetovanje d.o.o

Financijsko savjetovanje

– spajanje i preuzimanje društava i udjela
– procijene vrijednosti društva
– usluge procjene vrijednosti za ostale potrebe
– savjetovanje kod pregovora o kupnji ili prodaji
– izrada investicijskih studija i poslovnih planova
– studije financijske opravdanosti i općenito financijsko modeliranje

Porezno savjetovanje

prosperitus savjetovanje d.o.o

Porezno savjetovanje

– porezno savjetovanje u pisanoj formi
– porezno savjetovanje na radnim sastancima
– prikaz poreznog položaja klijenta
– pružanje najkvalitetnijeg rješenja

prosperitus savjetovanje d.o.o

Zastupanje klijenata u poreznim postupcima

– koordinacija s poreznim nadzorom u suradnji s odvjetničkim uredom

prosperitus savjetovanje d.o.o

Porezno planiranje

– optimiziranje poreznog tereta

Porezni uvid

– provjera i analiza radi utvrđivanja kvalitete poreznog knjigovodstva izloženosti poreznim rizicima
– poboljšanje poreznog knjigovodstva klijenta
– optimaliziranje poreznog položaja

Due diligence

prosperitus savjetovanje d.o.o

Usluga Due diligence ovisi o vrsti transakcije i o vašim potrebama. Većina kupaca i investitora osobito su zainteresirani za:

– razumijevanje specifičnosti određene industrije i njezinih pokretača
– ključne rizike poslovanja
– kontrolne mehanizme upravljanja
– kvalitetu novčanog toka
– kvalitetu imovine
– dugovanja koja mogu ugroziti transakcije
– kvalitetu i pouzdanost predviđanja
– pitanja koja bi mogla utjecati na cijenu transakcije ili uvjete ugovora

Forenzičko računovodstvo

prosperitus savjetovanje d.o.o

Istražni računovodstveni postupak

– prikupljanje dokumentacije
– pregled računovodstvene dokumentacije za oblik početne procjene predmeta
– identificiranje nepravilnosti i nedosljednosti
– identificiranje područja gubitka
– izračuni i procjene ekonomske štete
– otkrivanje prijevara

prosperitus savjetovanje d.o.o

Identifikacija specifičnih područja rizika

– načini vrednovanja materijalne i nematerijalne imovine
– manipuliranje financijskim izvještajima
– procijene priznavanja prihoda i rashoda

prosperitus savjetovanje d.o.o

Nezavisno mišljenje

– izrada nezavisnog mišljenja i nalaza slučaja
– korištenje u sudskim postupcima

Procjenjivanje vrijednosti

prosperitus savjetovanje d.o.o

Procjenjivanje vrijednosti

– usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza

Vaš partner za pouzdano
osobno računovodstvo i poreznu pripremu


KONTAKTIRAJTE NAS